Projecte direcció

Descàrrega projecte direcció (PDF)

Programa institucional

Descàrrega document programa (PDF)

Programació General Anual 2013/2014

Descàrrega PGA (PDF)

PAC 2009/2014

Descàrrega PAC (PDF)

Currículum dels Batxillerats

Descàrrega Currículum 2014/2015 (PDF)

Contracte Educatiu 2014

Descàrrega contracte 2014 (PDF)

Compromís CFGM (DUAL) 2014

Descàrrega Compromís CFGM (DUAL) 2014 (PDF)

Normes Convivència 2014/2015

Descàrrega Normes Convivència (PDF)

Descàrrega Normes Bàsiques Convivència (PDF)

Entrades i sortides alumnat

Descàrrega document Entrades/Sortides alumnat (PDF)

Vaga de l’alumnat

Descàrrega document vaga (PDF)

Condicions d’ús del telèfon mòbil

Descàrrega Condicions d’ús del telèfon mòbil al centre (PDF)

Normativa Transport escolar

Descàrrega Normativa Transport escolar

Normativa complementària batxillerat 2014/2015

Descàrrega Normativa complementària batxillerat 14/15 (PDF)

Normativa Treball Recerca 2014 Alumnat

Descarrega document T.R. (PDF)