PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Auxiliars administratives:   Mercè Amor
Montserrat Castellà

Subalterns:  Albert Pujadas
Margarida Titus

EMPRESA RESPONSABLE DE LA NETEJA DEL CENTRE: ALSI, S.L. (Tordera)

Inma Duque    Conchi Quiles      Mari Carmen Garrido