COORDINADORS/ES DE CICLE

1r Cicle Joan Terrats

3r ESO Angela Puche

4t ESO Anna M Franquesa

Batxillerat: Xavier Escrihuela

CAPS DE DEPARTAMENT

Ciències experimentals: Sònia Alarcon

Ciències socials: Lluís Floris

Expressió: Sílvia Magrinyà

Llengua i literatura castellanes: Julia García

Llengua i literatura catalanes: Lali Feliu

Llengües estrangeres: Esther Mellinas

Matemàtiques: Judith Cortes

Tecnologia: Françesc Garófano

Orientació: Eva Cotet

Educació Física: Manel Toston

Tèxtil i Moda: Isabel Sagimon

COORDINACIONS

Informàtica: Alonso Porto

LIC: Neus Vergés

Riscos Laborals: Enric Abadal

Activitats i sortides: Anna Lloveras

Artístic: Miquel Ribas

Blogs: Francisco J. Sánchez

Intercanvis: Françesc Sánchez B.

PAC: Albert Herrero, Anna M Franquesa i Alonso Porto