CURS 2014-2015

EQUIP DIRECTIU

Director: Miquel Galcerán

Prefectura d’estudis: Jordi Masachs

Secretari-administrador: Joan Carles Alà

Coordinadora pedagògica:  Astrid Roig

COORDINADORS/ES DE CICLE

1r Cicle Joan Terrats

3r ESO Angela Puche

4t ESO Anna M Franquesa

Batxillerat: Xavier Escrihuela

CAPS DE DEPARTAMENT

Ciències experimentals: Sònia Alarcon

Ciències socials: Lluís Floris

Expressió: Sílvia Magrinyà

Llengua i literatura castellanes: Julia García

Llengua i literatura catalanes: Lali Feliu

Llengües estrangeres: Esther Mellinas

Matemàtiques: Judith Cortes

Tecnologia: Françesc Garófano

Orientació: Eva Cotet

Educació Física: Manel Toston

Tèxtil i Moda: Isabel Sagimon

COORDINACIONS

Informàtica: Alonso Porto

LIC: Neus Vergés

Riscos Laborals: Enric Abadal

Activitats i sortides: Anna Lloveras

Artístic: Miquel Ribas

Blogs: Francisco J. Sánchez

Intercanvis: Françesc Sánchez B.

PAC: Albert Herrero, Anna M Franquesa i Alonso Porto

TUTORIES

1r A ESO: Merche Ros

1r B ESO: Francisca Ruilópez

1r C ESO: Cristina García

2n A ESO: Núria Profitós

2n B ESO: Inma Benedico

2n C ESO: Eva M. Rubio

2n D ESO: Ferran Casanova

3r A ESO: Eva Martínez

3r B ESO: Mireia Estol

3r C ESO: Jordi Soler

3r D ESO: Françesc Sánchez B.

3r E ESO: Albert Herrero

4t A ESO: Pilar Santos

4t B ESO: Assumpta Crusellas

4t C ESO: Marta Comellas

4t D ESO: Pau Vila

4t E ESO: Clara Rosell

Passarel·les: Ariadna Masip

Acollida: Carme Cid

USEE: Oleguer Verge

1r A BAT: Anna Tapias

1r B BAT: Imma Massuet

1r C BAT:M. Crístina Cendrós

1r D BAT: Albert Galícia

2n A BAT: Rita González

2n B BAT: Bàrbara Rovira

2n C BAT:  Miquel Ribas

1r CFGM: Óscar Morales

2n CFGM: Carmen Lara

TUTORIES TÈCNIQUES

Mediació: Ramon Ten

Artística: Quim Vilanova

Revista: Neus Vergés

Escola-Empresa: Joan Carles Viñolas

Orientació: Montse Casanova