Departament de Matemàtiques

Matèries i Components del Departament

El departament de Matemàtiques està format durant el curs 2013/14 per un total de 5 professors/es.


Cursos i distribució horària

ESO

1r ESO

 • Matemàtiques 4hores/setmana
 • Matemàtiques – Reforç I ; 3 hores/setmana

2n ESO

 • Matemàtiques 3 hores/setmana
 • Matemàtiques – Reforç I i Reforç II 3 hores/setmana cadascuna
 • Matèria optativa : Matemàtiques en anglès  (2n Quadrimestre)

3r ESO

 • Matemàtiques 3 hores/setmana
 • Matemàtiques – Reforç I  i Reforç II ; 3 hores/setmana

4t ESO

 • Matemàtiques 4 hores/setmana
 • Matemàtiques – Reforç I 3 hores/setmana

Batxillerat

1r batx. Científic- Tecnològic

 • Matemàtiques 4 hores/setmana

1r batx. Ciències socials

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències socials 4 hores/setmana

2n batx. Científic- Tecnològic

 • Matemàtiques 4 hores/setmana

2n batx. Ciències socials

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 4 hores/setmana